This is an example of a HTML caption with a link.

Åpent møte i KTF - Molde

KranTeknisk Forening fortsetter tradisjonen med gjennomføring av åpne medlemsmøter. Det ble i går gjennomført åpent medlemsmøte i Molde med 30 engasjerte deltakere.

Tema på møtet var:

- Orientering om-og nytt fra KranTeknisk Forening
- Presentasjon av KTF-standarden "Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg- og anlegg" samt presentasjon av forum for Sikre løft i bygg- og anlegg, SLBA
-  Krav som gjelder for arbeidsbåter inn mot fiskeoppdrett
-  Personløft på byggeplass-oppdatering av regelverk og beste praksis
-  Konsekvenser av regelverksendringer fra Arbeidstilsynet 

Styreleder i KTF, Hermod Pettersen, styremedlem Trond Fossheim og varamedlem Gunnar Gjeldvik stod for innholdet på et vellykket møte med mye faglig påfyll til møtedeltakerne. 

Neste medlemsmøte blir arrangert i Kristiansand 28. juni. Meld deg på her: http://tfsk.no/kurs?view=kurs&id=1715

KTF Standard SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR i landbasert industri, bygg og anlegg

KTF Standard Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg er revidert og foreligger nå som utgave Oktober 2015.

Standarden kan du lese og laste ned her.

Standarden kommer som vedlegg i papirutgave sammen med Kranteknikk som sendes ut før jul.

Nyheter

Successful IOCLC 2016 & presentations

More than 190 participants from 18 nations gathered in...Les mer

Åpent medlemsmøte i Oslo 20. januar 2016

I tradisjonens tro viderefører Kranteknisk Forening ordningen med åpne...Les mer

Kranteknisk Forening har etablert simulatorforum

Deltakere på simulatorforum. Fra venstre Kåre Igesund, Shell, Anne Line Rosenlund, TFS/KTF, Endre J. Fuglset, KTF, Tom Hjelmtveit, Statoil og Jan Arve Strand, ConocoPhillips.

Bruk av simulatorer i opplæring innenfor kranfaget er planlagt formalisert...Les mer

Kranteknikk nr. 4/2015

Kranteknikk nr. 4/2015 er på vei ut til KTF sine medlemmer og vil...Les mer