This is an example of a HTML caption with a link.

KTF Standard SIKKER BRUK AV LØFTEUTSTYR i landbasert industri, bygg og anlegg

KTF Standard Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg og anlegg er revidert og foreligger nå som utgave Oktober 2015.

Standarden kan du lese og laste ned her.

Standarden kommer som vedlegg i papirutgave sammen med Kranteknikk som sendes ut før jul.

Nyheter

Successful IOCLC 2016 & presentations

More than 190 participants from 18 nations gathered in...Les mer

Årsmøte 2016 i Kranteknisk Forening, 9. – 11. mars , Kielfergen Color Magic

KranTeknisk Forening har herved gleden av å invitere til Årsmøte 9. mars kl....Les mer

Åpent medlemsmøte i Oslo 20. januar 2016

I tradisjonens tro viderefører Kranteknisk Forening ordningen med åpne...Les mer

Kranteknisk Forening har etablert simulatorforum

Deltakere på simulatorforum. Fra venstre Kåre Igesund, Shell, Anne Line Rosenlund, TFS/KTF, Endre J. Fuglset, KTF, Tom Hjelmtveit, Statoil og Jan Arve Strand, ConocoPhillips.

Bruk av simulatorer i opplæring innenfor kranfaget er planlagt formalisert...Les mer