Kurs for årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet

Kurs for årlig oppdatering av sakkyndig virksomhet

Vi tilbyr en kursportefølje for sakkyndige virksomheter som vil gi deg nødvendig opplæring og oppdatering for å imøtekomme kravene i "Forskrift om administrative ordninger nr. 1360 § 8-6".

Siden både regelverket og den teknologiske utviklingen endrer seg så fort som den gjør nå, har KTF utviklet en kursportefølje for oppdatering som består av 4 frittstående kurs for å hjelpe de sakkyndige til å gjøre en mer etterrettelig og enhetlig kontroll. Kursene gir også svært nyttig informasjon til kraneiere.

  • Kursene vil berøre svært mange interessante temaer på en ny og illustrativ måte
  • Våre forelesere har lang og bred erfaring innen blant annet  planlegging og gjennomføring av løfteoperasjoner, konstruksjon av kraner, kontroll og vedlikehold av kraner og undersøkelser av kranulykker

Kursene som inngår i denne kursporteføljen:

Temakurs, digitalt:
Oppdatering for sakkyndig virksomhet: Roller og ansvar – krangrupper og levetidsvurdering
Hva betyr dette og hvilke konsekvenser har vår signatur?
4. april kl. 12.00-15.00. Les mer og meld deg på her
27. september kl. 12.00-15.00. Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Oppdatering for sakkyndig virksomhet: Sonebegrensning, tandemkjøring, frakt av flytende metall, kranbaner, wireproblematikk og kranulykker

Hva sier de harmoniserte kranstandarder?
26. april kl. 12.00-14.00. Les mer og meld deg på her
25. oktober kl. 12.00-14.00. Les mer og meld deg på her

Temakurs, digitalt:
Regelverksoppdatering for sakkyndig virksomhet
Bli oppdatert på Arbeidstilsynets gjeldende regelverk.
19. oktober k. 09.00-12.00.  Les mer og meld deg på her

Fysisk kurs på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten:
Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet
1. og 2. november.  Les mer og meld deg på her

De digitale kursene gjennomføres på undervisningsplattformen Zoom. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse - kun tilgang til internett! Du får i forkant av kursstart tilsendt informasjon og en link som kobler deg direkte opp til kurset. Quality Norway deltar med digital møtevert som bistår deg teknisk og er tilgjengelig for spørsmål gjennom hele kurset.

 

Kravet om nødvendig opplæring og oppdatering stammer fra Forskrift om administrative ordninger nr. 1360 § 8-6: Krav til sakkyndig virksomhet som skal kontrollere arbeidsutstyr. Det er også utarbeidet tilleggskriterier til dette kravet:  Samordningsrådets tilleggskriterier til § 8-6 Opplæring og oppdatering.

Forskriften sier blant annet:

  • For å utføre sine oppgaver fullt forsvarlig skal sakkyndig virksomhet ha nødvendig kompetent personale
  • Det personalet som skal utføre kontrollen, skal ha kunnskap om gjeldene lover, forskrifter og standarder
  • Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres
  • Virksomheten skal ha rutine for hvordan kompetansen opprettholdes og at nødvendig opplæring/oppdatering gjennomføres

Les hele forskriften på lovdata.no:
Forskrift om administrative ordninger nr. 1360 §8-6
Kapittel 8