Medlemsmøte/åpent møte

Medlemsmøte/åpent møte

 Velkommen til gratis digitalt medlemsmøte/åpent møte i regi av KranTeknisk Forening.

Møtet er også en arena for de som ikke er medlemmer i KTF, men som er faglig interessert.

KranTeknisk Forening arrangerer jevnlig medlemsmøter.  Hensikten med disse møtene er å informere medlemmer og andre interesserte om hva som skjer i foreningen, samt bli orientert om hva myndighetene arbeider med i forhold til regelverk, forskrifter og andre aktuelle saker som berører bransjen. Vi erfarer at innholdet i møtene også er av faglig interesse for andre enn KTF sine medlemmer.

14. oktober kl. 12-14.30. Digital gjennomføring på Teams. 
Deltakelse er gratis, men krever påmelding:

Les mer og meld deg på her!