Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 24.02.2022

Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 24.02.2022

Opptak del 1: https://youtu.be/YBMQwENwnp0
Opptak del 2: https://youtu.be/mZAb_0w8sDU

Del 1:

Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Bjarne Roland, styremedlem KTF

Ptil overtar tilrettelegging av opplæringsplanene i petroleumsnæringen
Sigmund Andreassen, Sjefingeniør, Petrolueumstilsynet

Spørsmål

Aktuelle problemstillinger ved grade 100
Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon

Spørsmål

Del 2:

Riktige dokumenter på maskiner / løfteredskap med mer
Bjørn Lerstad, Arbeidstilsynet

Spørsmål

Utfordringer med sakkyndig kontroll og sakkyndig virksomhet
Ole Lindbæck, Vår Energi

Spørsmål

Avslutning og oppsummering
Bjarne Roland, styremedlem KTF