Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 24.11.2021

Se opptak av medlemsmøte/åpent møte 24.11.2021

Her kan du se opptak av medlemsmøte 24.11.2021 kl. 12-14.30.

DEL 1: https://youtu.be/C3Xz7I8_TR4
DEL 2: https://youtu.be/N64aGQqHRKs

Program

DEL 1
Velkommen og statusoppdatering fra KTF
Hermod Pettersen, styreleder KTF

Status rapport fra PTIL
Sigmund Andreassen, Sjefingeniør, Petrolueumstilsynet

Spørsmål

Forskjell mellom sertifikater, samsvarserklæring og andre dokumenter
Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon

Spørsmål
(Pause)

DEL 2
Aktuelle problemstillinger ved grade 100
Hermod Pettersen, Norsk Kraninspeksjon

Spørsmål

VR-trening for kranførere
Maria Kristin Strand, Leder for HMSK, miljø og kompetanse, Veidekke

Spørsmål

Avslutning og oppsummering
Hermod Pettersen, styreleder KTF