Skanska og Veidekke opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting

Skanska og Veidekke opphever midlertidig forbud mot bruk av Grade 100 løftekjetting

Veidekke og Skanska innførte i oktober et midlertidig forbud for bruk av Grade 100 løftekjetting i alle deres prosjekter. Nå er dette midlertidige forbudet opphevet.
Skanska og Veidekke sier i en felles pressemelding onsdag at det midlertidige forbudet ble innført for å forebygge nye hendelser som en naturlig følge av sikkerhetstenkningen i begge selskapene.
De søkte derfor bistand fra KranTeknisk Forening (KTF) for å samle informasjon som kunne bidra til å klargjøre om Grade 100 kjetting er et produkt som egner seg for bruk i norsk bygg- og anleggsbransje.

Les hele saken fra bygg.no her