SLBA-forum - Sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum - Sikre løft i bygg og anlegg

Forumet har vist seg å være en suksess, og arrangeres nå for tiende gang. Det viser både behov og engasjement for å sette fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Forumet er et møtested for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte, og vil medvirke til drøfting av ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og bidra til erfaringsoverføring som gir alle en økt faglig kompetanse.

Temaer som behandles i SLBA forumet kan blant annet være;

  • Roller og ansvar
  • Kompetanse
  • Planlegging, riggplaner
  • Risikoområder som: fallende gjenstander, klemfarer, o.l.
  • KTF Standarden

12. oktober kl. 11-15 på Oslo Kongressenter.

Les mer og meld deg på her!