NYHETSBREV

Bransjen og KTF er i kontinuerlig utvikling. Ny teknologi, nye produkter, nye forskrifter og nye normer er løpende fenomener som det gjelder å holde seg oppdatert på. Foreningen sender jevnlig ut KTFnytt til medlemmene pr. e-mail.