Følg oss på:    LinkedIn

KTF standard

KTF standard

 

KTF Standarden foreligger på norsk, engelsk, polsk og portugisisk.

Last ned norsk standard
Last ned engelsk standard
Last ned polsk standard
Last ned portugisisk standard

KTF-standarden er utviklet av KranTeknisk Forening i samarbeid med medlemmene for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet og etablere en god praksis ved bruk av løfteutstyr i landbasert industri, bygg oganleggsbransje.

Videre er det meningen at denne KTF-standarden skal ivareta myndighetskrav. KTF-standarden er basert på anerkjente internasjonale standarder, med tillegg av bestemmelser som anses nødvendige for å oppfylle omforente krav i norsk industri, bygg og anlegg.

Formålet med denne standarden er å ivareta helse, miljø og sikkerhet for brukere av løfteinnretninger og løfteredskap.

Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.