SLBA-forum - sikre løft i bygg og anlegg

SLBA-forum - sikre løft i bygg og anlegg

11. februar 2020 på Thon Hotel Vika, Oslo

Forumet er et møtested og gir økt kompetanse for entreprenører, HMS ledere, byggeledere, kranførere og andre interesserte. Vi drøfter ideer, bygge nettverk på tvers av virksomhetene og deler erfaringer.

Velkommen til en spennende dag med fokus på sikre løft i bygg og anlegg.

Mer informasjon og påmelding