Faglitteratur

Regelverksamling KTF

KranTeknisk Forening utarbeidet i 2013 en regelverksamling med arbeidsmiljøforskrifter som er tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr.

Regelverksamling februar 20201

Samlingen blir regelmessig oppdatert etter hvert som det blir gjort endringer i forskriftene.
Versjon nr. 12 oppdatert i februar 2021 foreligger nå.

Pris medlemmer kr 300,-
Pris ikke-medlemmer kr 400,-
Ekspedisjon og frakt kommer i tillegg.
Bestill på e-post: post@ktf.no

 

 Læreboken «Bruk av lastebilkran»

Bruk av lastebilkran

Kan bestilles hos Fagbokforlaget, www.fagbokforlaget.no

Mobilkranføreren

Mobilkranføreren

Kan bestilles hos Fagbokforlaget, www.fagbokforlaget.no

 

Anhukerboken - bruk av løfteredskap

Boka «Bruk av løfteredskap» er skrevet for å tilfredsstille opplæringsplaner for anhuker både i landbasert industri og offshoreindustrien. Den legger vekt på grundige, veldokumenterte og instruktive beskrivelser, knyttet opp til detaljerte illustrasjoner som viser sikker bruk av alt aktuelt løfteutstyr. Således er den tenkt som selve grunnboka om løfteredskap for alle anhukere, kranførere, maskinførere, kontrollører og sakkyndige virksomheter som arbeider med løfteredskap.

Bruk av løfteredskap

Denne boka er videre et hjelpemiddel for byggeledere, HMS-personell i landbasert industri og i offshoreindustrien. I tillegg tar den opp og dekker all nødvendig kunnskap for forhandlere av løfteredskap og for personell som skal konstruere løfteredskap.

Boka er bygget opp ved hjelp av instruktive bilder fra praktisk bruk av løfteredskap. Den tar også systematisk for seg merking, riktig og feil bruk og kasseringskriterier. Boka er skrevet og oppdatert med bakgrunn i dagens aktuelle standarder for de ulike redskapstypene. Slik dekker den også deler av aktuelle lover og forskrifter rettet mot alle brukere av løfteredskap. Ved siden av tradisjonelle løftetabeller finner du videre nye tabeller på ståltau- og fiberstropper. Disse er også utvidet med stoff om kapasiteter for arbeidsvinkel 30 ?,45 ?, og 60 ? i de tilfeller hvor redskapet blir brukt med snaring.

Initiativet til denne fagboka kom fra Kranteknisk Forening, som også har bidratt økonomisk. Boka er andre bok i serien: «Sikre kran- og løfteoperasjoner».

Æren for denne solide fagboka har først og fremst forfatter Knut Førland. Han står bak alle fotografiene og all tekst. En stor takk til Knut for hans faglige integritet og uoppslitelige pågangsmot for faget. Vi vil også takke alle i KTF som har kommet med innspill til boka.

Pris medlemmer kr 315,-
Pris ikke-medlemmer kr 420,-
Ekspedisjon og frakt kommer i tillegg.
Bestill på e-post: post@ktf.no

 

Løftetabeller - signaler og tegn

KranTeknisk Forening har i samarbeid med KOSAR og Kranskolen utarbeidet løftetabeller for stropper og løfteredskap i lommeformat.

Ved at man kan ha tabellene lett tilgjengelig vil de være til hjelp for å bestemme riktig kapasitet på løfteredskap til ulike løfteoppdrag. Tabellene er laget for stropper huket direkte i og snaret til lasten ved arbeidsvinkel 30° - 45° og 60°.
Du vil finne kapasiteter og riktig bruk av øyebolter og – muttere i tabell 8 – 9 – og 10, kvalitet C15 og grade 8.
På baksiden vil du finne signalskjemaet for signaler og tegn, som benyttes under en løfteoperasjon.

bildeLøftetabeller2017NY

Løftetabellene kan du nå få kjøpt. Prisen pr. eksemplar er satt til kr 200,-
Ekspedisjon og frakt kommer i tillegg.
Bestill på e-post: post@ktf.no

 

Faktureres fra:
KranTeknisk Forening
Fornebuveien 37, 1366 Lysaker
Org.nr. 914418860