Regelverksamling

KranTeknisk Forening utarbeidet i 2013 en regelverksamling med arbeidsmiljøforskrifter som er tilpasset for opplæring og kontroll av arbeidsutstyr.

Regelverksamling februar 20201

Samlingen blir regelmessig oppdatert etter hvert som det blir gjort endringer i forskriftene.
Versjon nr. 13 oppdatert i februar 2022 foreligger nå.

Pris medlemmer kr 300,-
Pris ikke-medlemmer kr 400,-
Ekspedisjon og frakt kommer i tillegg.
Bestill på e-post: post@ktf.no